Nieuws van tilburgers.nl

Tijdelijk is de feed van tilburgers niet beschikbaar.
 

content

9-7-2018
De gemeente gaat regels opstellen om de bouw van hele kleine appartementen buiten het centrum tegen te gaan. Aanleiding voor deze maatregelen zijn de problemen rondom de kleine appartementen in de Pijnboomstraat. 

Nieuwe regels kleine appartementen

De gemeente gaat regels opstellen om de bouw van hele kleine appartementen buiten het centrum tegen te gaan. Die regels komen in een zogenoemd paraplubestemmingsplan voor de linten in de oude stad en enkele individuele locaties daarbuiten.
In het plan staat onder meer dat alleen grondgebonden woningen gebouwd mogen worden. Dat heeft het college besloten.

Aanleiding
Aanleiding voor deze maatregelen zijn de problemen rondom de kleine appartementen in de Pijnboomstraat. Bewoners en de wijkraad spraken in maart 2018 met de gemeenteraad over hun problemen. Daarna is met behulp van onderzoek gekeken naar de mogelijkheden om problemen in de toekomst te voorkomen. De gemeente gaat in overleg met stakeholders en belanghebbenden (wijkraden, lintenmanagers en woningcorporaties) over het ontwerp-paraplubestemmingsplan. Het komt over ongeveer een jaar in procedure. Tot die tijd geldt het huidige bestemmingsplan.

Maximale hoogte
De belangrijkste veranderingen zijn dat de maximale bouwhoogte in straten net buiten het centrum, de linten, 11 meter wordt. Kleine appartementen kunnen leiden tot disbalans in de wijk. Verder hebben ze vaak beheer dat te wensen overlaat. Dit kan tot overlast leiden. Dit wil de gemeente voorkomen. Daarom wordt de bouw van hele kleine appartementen aan banden gelegd. Appartementen binnen de bestemming gemengd(e) doeleinden en centrum doeleinden moeten een minimale oppervlakte hebben van 50 vierkante meters. Hiervan kan afgeweken worden voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen.
Wethouder Berend de Vries (Ruimtelijke ordening): "De oplossing van een paraplubestemmingsplan is een voorbeeld van handelen door het college in samenspraak met de bewoners van onze stad."