Nieuws van tilburgers.nl

Tijdelijk is de feed van tilburgers niet beschikbaar.
 

content

9-5-2015
Plan van aanpak Van Gend & Loosterrein

Het Van Gend en Loosterrein in de Spoorzone moet een uitnodigend park worden waar sport, spel en de relatie tussen stad en platteland centraal staan. Dat is wat het regieteam Van Gend & Loosterrein samen met omwonenden wil realiseren met het parkdeel. Hun plan van aanpak werd onlangs besproken in het college.

Het regieteam is afgelopen zomer samengesteld uit vertegenwoordigers van de Stichting Hart van Brabantpark, de wijkraden Noordhoek en Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt, Midpoint, Beach Tilburg en de gemeente Tilburg.  

Het college is van plan om in te stemmen met het plan van aanpak. Maar voordat het college dit doet, wil het eerst van de gemeenteraad weten hoe zij daarover denkt. Daarna krijgt het regieteam de opdracht om de invulling van het parkdeel te coördineren. Betrokken inwoners spelen een grote rol bij de totstandkoming en het beheer van het park. Op 8 juni presenteert het regieteam het plan van aanpak aan de leden van de raadscommissie Vestigingsklimaat. Op 15 juni staat vervolgens de behandeling van het plan van aanpak op de agenda van de raadscommissie, waarna het college een definitief besluit neemt.

Berend de Vries, projectwethouder Spoorzone over de ontwikkeling van het Van Gend en Loosterrein: 'De gemeente stelt de kaders en faciliteert, maar de concrete invulling is vanaf nu aan de stad. Een andere samenleving vraagt ook om een andere rol van de overheid. De raad heeft overheidsparticipatie in het coalitieakkoord als doel gesteld. We willen zo beter aansluiten bij de doelen van burgers en samenwerkingspartners en daarmee ook de eigen doelen realiseren. Dat betekent dat je als lokale overheid meer verantwoordelijkheid aan initiatiefnemers geeft. Het regieteam staat aan het roer om de ontwikkeling aan te jagen en te begeleiden.'

Dit houdt in dat het regieteam binnenkort geïnteresseerden oproept om met concrete voorstellen te komen voor delen van het toekomstige park. Ook krijgt het team de verantwoordelijkheid om afwegingen te maken over tijdelijke en permanente initiatieven op het terrein, om de voortgang van de ontwikkeling te monitoren en evalueren en om te communiceren over de ontwikkeling van het parkdeel.

19-10-2014
Veiligheid
De gemeente heeft een Veiligheidseffectrapportage laten uitvoeren voor het Van Gend & Loos-terrein om de veiligheidsrisico's in kaart te brengen. Dit rapport wordt meegenomen door het regieteam dat zich buigt over de inrichting van het Hart van Brabantpark op dit terrein.

Lees het rapport hier. 

17-7-2014
Nieuwsbrief
Lees de tweede nieuwsbrief over het Hart van Brabantpark.

7-7-2014
Nieuwsbrief Hart van Brabantpark
Eind juni werd het toekomstige Hart van Brabantpark omgetoverd tot een stadscamping voor Festival Mundial. En hoe gaat het nu verder met het park? Lees het in de nieuwsbrief.

26-6-2014
27, 28 en 29 juni: Mundial Stadscamping op het Van Gend & Loosterrein
Op 27, 28 en 29 juni 2014 vindt Festival Mundial plaats in de Spoorzone. Dit jaar wordt het festival uitgebreid met een camping op het voormalig Van Gend & Loosterrein. Lees de bewonersbrief en bekijk de plattegrond.

12-06-2014
Brabant Open Air naar het Van Gend & Loosterrein
Muziekfestival Brabant Open Air is dit jaar op 13 en 14 september op het Van Gend en Loosterrein in de Spoorzone. Dat werd onlangs bekendgemaakt. Op de site van Brabant Open Air is binnenkort meer informatie te vinden over het festival.

20-4-2014
Fotoserie Van Gend & Loosterrein
Charles Waagenaar maakte een mooie fotoserie van het Van Gend & Loosterrein toen het nog niet gesloopt was. Bekijk een deel van deze serie foto's op deze site.  

5-3-2014
Informatieavonden Hart van Brabantpark
Voor wijkbewoners en andere belangstellenden zijn er informatieavonden gepland op 20 maart en op 27 maart aanstaande. Bekijk de aankondiging.

10-2-2014

Plan Hart van Brabantpark
Door het projectteam Hart van Brabant Park werd een plan ontwikkeld voor het Van Gendt en Loosterrein. In het plan voor Hart van Brabant Park wordt beschreven hoe het park een aantal functies in een parkachtige omgeving kan combineren en hoe het Park kan worden geëxploiteerd als een onderneming op coöperatieve grondslag.
Benieuwd? Download het plan.

7-10-2013
Plannen Van Gend & Loosterrein
Op het moment wordt het VGL-terrein gereed gemaakt voor een nieuwe bestemming. Er zijn 3 scenario's voor de ontwikkeling van het terrein.
De eerste mogelijkheid is om een grote investeerder te zoeken die het gehele terrein ontwikkelt in de vrijetijdssfeer. De tweede mogelijkheid is te wachten tot zich een interessante functie aandient voor het terrein en het ondertussen tijdelijk te laten gebruiken voor burgerinitiatieven, zoals: moestuintjes en een stadcamping. De laatste mogelijkheid is dat er niet direct een bestemming voor het gehele terrein wordt gekozen, maar te starten met een kleiner initiatief, dat gaandeweg kan groeien. De resterende ruimte kan dan tijdelijk gebruikt worden voor kleinere initiatieven vanuit de stad.
Verder ligt er een plan om het kantoorpand bij het terrein te renoveren met de inzet van leerlingen en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, in een samenwerking met Ambacht's Cool, Tilburg At Work/18k.
Lees het uitgebreide stuk van de gemeente..

16-9-2013

Bodemsanering Van Gend & Loosterrein start
De verharding van het Van Gend en Loosterrein aan de St. Ceciliastraat in Tilburg wordt binnenkort verwijderd en de bodem gesaneerd. Lees meer op de site van het Brabants Dagblad.