Nieuws van tilburgers.nl

Tijdelijk is de feed van tilburgers niet beschikbaar.
 

content

Op maandag 19 maart ging een afvaardiging vanuit de Bomenbuurt in gesprek met wethouder Mario Jacobs over mogelijkheden om de explosieve groei van éénkamerappartementen te stoppen. Het was een open gesprek, waarbij beide partijen hun zorg uitspraken over deze ontwikkeling.

Wethouder Jacobs gaf aan dat deze bouwactiviteiten door heel Tilburg plaatsvinden en door vele mensen als hinderlijk worden ervaren. Maar aangezien aannemers binnen de kaders van wijkbestemmingsplannen opereren is het moeilijk om hiertegen op te treden.

 

Korte termijn
Voor nu gaat de gemeente heel strak op de procedure en regelgeving zitten. Dat betekent dat er op de vierkante centimeter gekeken gaat worden of iets wel of niet kan, zowel op papier als in de praktijk. Hierdoor kunnen aanvragen van vergunningen sneller afgekeurd worden.

Lange termijn
Voor de nabije toekomst gaat veel strenger gelet worden op de hoeveelheid (concentraties) van dit soort panden binnen een bepaalde ruimte. Ook hier gaan vergunningen op afgewezen worden. Dit zou zeker van toepassing zijn voor de situatie van de Bomenbuurt.
Ook kunnen eisen aangepast worden die aan dit soort panden worden gesteld. Zo kan bijvoorbeeld de grootte van deze appartementen van minimaal 25 vierkante meter opgeschroefd worden naar b.v. 50 vierkante meter.

Omgevingswet
Voor de verdere toekomst kan er mogelijk naar de nieuwe Omgevingswet gekeken worden. Deze wet houdt in dat er meer inspraak vanuit de wijkbewoners komt. Om dan samen met de overheid te kijken wat een wijk nodig heeft en zo de wijk leefbaarder te maken. Wilt u hier meer over weten? Ga dan naar omgevingswetportaal.nl en klik door naar publicaties en informatiebladen.

De gemeente houdt over dit onderwerp contact met de wijkraad. En de wijkraad blijft zelf uiteraard ook alert op dit onderwerp naar de gemeente toe, als er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen.

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in onze buurt
Heb je een computer, een smartphone, een Tablet? Maak dan gebruik van de volgende app’s:

  • Omgevingsalert, voor de grootschalige veranderingen zoals bouwprojecten.
  • BuitenBeter, voor de kleinere ergernissen in je directe leefomgeving zoals zwerfvuil, verkeerd parkeren, lantaarnpaal die het niet doet, losliggende tegels etc.

Op deze manier word je niet verrast en kun je invloed uitoefenen op je directe woonomgeving, waardoor we samen onze fijne en mooie buurt kunnen behouden zoals hij nu is!

Namens bewoners Pijnboomflat en Berkenflat, Boomstraat en Stichting wijkraad Noordhoek